'De bibliotheek voor de bestrijding van digitale criminaliteit'

Home » Veilig digitaal Breda

Veilig digitaal Breda


Zoals we inmiddels weten gaat Cybercrime een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij, zo ook in Breda. Het tegengaan van Cybercrime is een grote uitdaging omdat het internet anoniem en wereldwijd is. Juist daarom moeten we veel meer aan de voorkant zitten: preventie dus! 

Waarom? 

Rondom Cybercrime is nu nog een gebrek aan kennis en is bij slachtoffers vaak sprake van schaamte. Bij vragen of behoefte aan ondersteuning, weten bewoners vaak niet waar ze terecht kunnen. Daarom starten wij in Breda het project ‘Digitale Buurtambassadeurs’ om bewoners meer te betrekken op het gebied van digitale veiligheid. 

Hoe? 

Betrokken buurtbewoners worden opgeleid om als aanspreekpunt of vraagbaak te dienen voor de buurtgenoten op het gebied van Cybercrime. Op deze manier willen wij samen Cybercrime bespreekbaar maken en uit de onbekendheid halen. Daarnaast is de buurtambassadeur een schakel tussen gemeente, politie en bewoners en kunnen zij zo bijdragen aan de digitale weerbaarheid van hun buurtgenoten.Wij zijn eigenlijk de initiatiefnemers en bedenkers van dit unieke project, gestart in 2018?


Nieuws veilig digitaal Breda