'De bibliotheek voor de bestrijding van digitale criminaliteit'

Home » Van A tot Z » IoT

IoT


Internet of Things (IoT) is een netwerk van apparaten en sensoren die een connectie hebben met het internet. Deze dingen (things) versturen gegevens en ontvangen gegevens zonder menselijke tussenkomst.

Er waren wereldwijd meer dan 26 miljard apparaten verbonden met het internet in 2019. Deze aantallen gaan de aankomende 5 jaar oplopen. Dit zijn de verwachtingen

Jaar Apparaten in miljarden
2020 30,7
2021 35,8
2022 42,6
2023 51,1
2024 62,1
2025 75,4

Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven

De mogelijkheden zijn vrijwel oneindig. Zo kun je al direct profiteren van het Internet der dingen, door jouw producten zelfstandig onderhoudsrapportages te laten opstellen en diagnoses uit te laten voeren.

Van de harde schijf van een computer tot auto's en vliegtuigen, het Internet der dingen biedt apparaten de mogelijkheid om fouten in componenten bloot te leggen of aan te geven wanneer iets moet worden vervangen. Al deze informatie wordt bovendien direct doorgespeeld naar je CRM-systeem.

Je hoeft niet meer te wachten tot een apparaat ermee ophoudt. Intelligente producten sporen fouten op, geven dit door aan de technische ondersteuning en dragen zelf mogelijke oplossingen aan. Van het bestellen van reserveonderdelen tot het aanvragen van een compleet nieuw apparaat. En dit allemaal zonder dat de klant er iets van heeft gemerkt.

Over de hele wereld maken mensen gebruik van internet om informatie te vinden, met anderen te communiceren en zaken te doen. Mensen zijn echter niet de enige die dit doen, ook objecten maken gebruik van internet. De productie- en energiesector maken veelvuldig gebruik van M2M-communicatie (machine-to-machine). Zo blijven ze op de hoogte van technische functies, kunnen ze foutrapportages opstellen en onderhoudsmeldingen afgeven.

Alledaagse objecten gebruiken internet ook steeds vaker om verbinding te maken met de cloud en zo ontstaat een Internet der dingen (Internet of Things IoT)

De geschiedenis

De term 'Internet of Things' is in het jaar 1999 bedacht door Kevin Ashton. Kevin Ashton heeft deze term gebruikt in een bedrijven presentatie van Proctor & Gamble. Ashton kwam in die tijd met het idee om een RFID tag in elke lipstick te stoppen. Deze lipsticks konden onderling communiceren via een radio ontvanger op de plank. De bedoeling hiervan was dat het veel makkelijker was om de verkopen en voorraad bij te houden, omdat er namelijk een signaal komt als een aanvullen van de voorraad nodig is. Deze verzamelijk van data kan veel problemen oplossen en het werk efficiënter maken.

Smart homes

Internet of Things is op dit moment actueler dan ooit. Veel mensen bezitten slimme apparaten voor hun slimme huis en vormen dus een onderdeel van het Internet of Everything. Uitspraken als er zullen een triljoen apparaten behoren tot de Internet of Things tegen het eind van 2025, lijken te mooi om waar te zijn. Toch als je er goed over nadenkt is het minder ongeloofwaardig als je je realiseert dat bijna overal sensoren en klein computerapparatuur inzit, waarmee je apparaten kunt toevoegen.

Neem als voorbeeld je smartphone. Een telefoon werd vroeger gebruikt voor bellen en te smsen. Tegenwoordig is je smartphone de toegangspunt voor de verbonden gadgets. Een smartphone is in feite ook een IoT apparaat, alleen dat op zichzelf staat. In slimme huizen kun je tegenwoordig slimme weegschalen, koelkasten, rookmeldersthermostaten, slimme speakers en nog veel meer vinden. Deze markt is hard aan het groeien en maakt onderdeel uit van de Internet of Things. De slimme apparaten werken via protocollen met elkaar. Bedrijven en industriegroepen werken aan het creëren van standaarden en platformen om het eenvoudiger te maken dat slimme apparaten naadloos op elkaar aansluiten.

Door deze samenwerking zullen meer apparaten met elkaar kunnen samenwerken. Zelfs die van andere fabrikanten. Huishoudelijke taken gaan automatisch. Dit zal allemaal ten goede komen van de smart home markt in Nederland en de rest van de wereld.

Waarom heeft iedereen het over het Internet der dingen?

Het Internet der dingen gaat de bedrijfswereld radicaal veranderen en in het bijzonder de relatie tussen organisaties en hun klanten. Er ontstaat namelijk een volledig nieuw communicatiekanaal.

Bedrijven hebben al geprofiteerd van internet en zullen wederom gaan profiteren van de nieuwe mogelijkheden die hen nu worden geboden. Netwerkgigant Cisco voorspelt dat in het komend decennium de kansen die wereldwijd ontstaan door het Internet der dingen voor bedrijven en branches een waarde zullen vertegenwoordigen van $14,4 triljoen. Anders gezegd, dit is een kans om wereldwijde bedrijfsopbrengsten met 21 procent te verbeteren.

Waardoor wordt de groei veroorzaakt?

Dit komt simpelweg doordat alle elementen nu aanwezig zijn om het Internet der dingen te laten slagen.

De grootste technologische zakelijke verandering van de afgelopen vijf jaar was de opkomst van de smartphone. Mensen hoefden niet langer achter hun computer te kruipen om verbinding met internet te maken. Volgens Gartner werden er alleen al in 2013 wereldwijd bijna 1 miljard smartphones verkocht.

Deze smartphones bieden toegang tot internet en het gebruik van clouds en bijbehorende applicaties, zoals CRM (Customer Relationship Management) en e-mail, is dan ook explosief toegenomen. Zakenmensen hebben nu overal toegang tot hun zakelijke applicaties en zijn niet langer afhankelijk van bedrijfsnetwerken

De technologie voor sociale netwerken en de daaruit voortvloeiende communicatiemogelijkheden en communities hebben bovendien een grote bijdrage geleverd aan de groei. Mensen kunnen informatie uitwisselen, samenwerken en ervoor zorgen dat de juiste gegevens bij de juiste mensen terechtkomen.

Door API's (Application Programming Interfaces) te publiceren en introduceren, kunnen platforms zoals Salesforce1 ervoor zorgen dat de informatiestroom vanuit het Internet der dingen direct naar CRM- en andere softwaresystemen wordt geleid. Zo kan er vanaf elke computer, smartphone of ander mobiel apparaat ten volle en overal gebruik van worden gemaakt.

Welke betekenis heeft het Internet der dingen voor jouw bedrijf?

Het is relatief kortgeleden dat relaties met klanten nog werden gebouwd op persoonlijk en telefonisch contact. De communicatie tussen klant en fabrikant verliep niet rechtstreeks en moest vaak een lange weg afleggen langs verkopers, vertegenwoordigers en afdelingen voor reparaties en klachten.

Dit is verleden tijd dankzij het Internet der dingen. Informatie over klanten, zoals:

  • hoe en wanneer ze de aangeschafte producten gebruiken
  • waarmee ze de producten gebruiken
  • of hun aankopen naar behoren functioneren

kan nu in realtime naar je CRM-platform worden gestuurd.

Kortom; het Internet der dingen kan voor nieuwe klant inzichten zorgen en dit bovendien veel gedetailleerder doen dan tot voor kort mogelijk was.

Rechtstreeks toegang tot gegevens

Het belangrijkste verschil is dat je de benodigde klantgegevens nu in realtime kunt verzamelen en analyseren. Geen tussenpersonen meer die de gegevens moeten verzamelen en invoeren of bijkomstige datalimieten.

Concepten voor producten of marketingstrategieën kunnen nu op tijd worden bijgewerkt met nauwkeurige gegevens. Zo wordt het bijvoorbeeld veel eenvoudiger om de juiste beslissing te nemen als een product minder goed loopt dan verwacht. Beslissingen nemen over een product dat niet voldoet of als er nog iets moet worden verbeterd aan de marketing is een stuk simpeler als je over alle noodzakelijke informatie beschikt.

Sociale machines maken

Sociale media is een belangrijk middel geworden  voor marketing en klantrelaties. Dankzij het Internet der dingen kunnen producten automatisch berichten aanmaken en informatie en locaties delen, zo ontstaan er rondom jouw product online communities. Marketeers kunnen bovendien nuttige gegevens verzamelen en trends signaleren.
 

Toyota heeft het initiatief genomen en verbindt apparaten met sociale netwerken met behulp van het Toyota Friend-platform. Dit platform is gebouwd op het Salesforce1 platform en zorgt ervoor dat de auto's van Toyota via een sociaal netwerk kunnen communiceren met hun eigenaren. De auto's kunnen bijvoorbeeld een melding sturen als er belangrijk onderhoud moet worden verricht. Er is bovendien een praktische sociale community voor eigenaren van auto's van Toyota en de auto's zelf.

In ruil hiervoor krijgt Toyota een betere band met de klant en meer inzicht in de levensduur van de auto's.

Cybercriminelen

Maar de keerzijde van al dit moois is dat alles wat aan het internet gekoppeld is ook te hacken is, of kan worden misbruikt om cybercrime delicten te plegen, denk hier bij aan DDoS aanvallen. Dus bekijk hoe je het apparaat kunt beveiligen. Hier enkele tips.

  • Verander het meegeleverde wachtwoord

Maak een sterk wachtwoord aan en verander de standaard gebruikersnaam als dit mogelijk is.

  • Update de software.

Stel software updates niet uit en zorg dat je slimme apparaat altijd over de laatste updates beschikt. Tijdens deze updates worden eventuele gaten in de beveiliging gedicht.

  • Controleer de dataverzameling

Veel instellingen staan standaard zo ingesteld dat er gegevens verzameld en gedeeld mogen worden. Schakel dit uit bij de beveiligings- en privacy-instellingen.

  • Veilig wifi-netwerk

Verbind digitale apparaten alleen met goed beveiligde wifi-netwerken en bijvoorbeeld niet met openbare netwerken.

  •  Check welke verbindingsmogelijkheden het digitale apparaat heeft

Zo is naast wifi, ook bluetooth een potentiële kwetsbaarheid. Beveilig alle mogelijke connecties met een sterk wachtwoord of een pincode.

  • Bekijk welke informatie een kind deelt

Monitor het gebruik van het apparaat door je kind, met bijvoorbeeld een ouder-applicatie. Dit geeft een beeld van de interactie die kind en apparaat met elkaar hebben en of dit veilig is.

  • Uit is uit

Als een digitaal apparaat niet meer gebruikt wordt, controleer dan of de microfoon en/of camera ook daadwerkelijk uitstaan.