De bibliotheek voor digitale criminaliteit | Cybercrimeinfo.nl | #CCINL

Strafbare feiten

» Art. 139h WvSr: Opzettelijk en wederrechtelijk vervaardigen / verspreiden van een afbeelding van seksuele aard, wraakporno

» Art. 240b en 246 WvSr: Kinderpornografie

» Art. 248e WvSr: Grooming

» Art. 261 / 262 / 268 WvSr: Smaad / Laster (absoluut klachtsdelict)

» Art. 284 WvSr: Bedreiging

» Art. 285b WvSr: Stalking

» Art. 311 WvSr: Gekwalificeerde diefstal

» Art. 318 WvSr: Chantage / Afdreiging. (absoluut en relatief klachtsdelict)

» Art. 420bis.1 WvSr: Eenvoudig witwassen