Home » Strafbare feiten

Strafbare feiten

Art. 138ab WvSr: Computervredebreuk

Art. 139h WvSr: Opzettelijk en wederrechtelijk vervaardigen / verspreiden van een afbeelding van seksuele aard

Art. 231b WvSr: ID-fraude

Art. 240b en 246 WvSr: Kinderpornografie

Art. 240 WvSr: Sexting

Art. 248e WvSr: Grooming

Art. 261 / 262 / 268 WvSr: Smaad / Laster (absoluut klachtsdelict)

Art. 284 WvSr: Bedreiging

Art. 285b WvSr: Stalking

Art. 311 WvSr: Gekwalificeerde diefstal

Art. 318 WvSr: Chantage / Afdreiging. (absoluut en relatief klachtsdelict)

Art. 326 WvSr: Oplichting

Art. 420bis.1 WvSr: Eenvoudig witwassen