'De bibliotheek voor de bestrijding van digitale criminaliteit'

Home » Cybercrime » Whaling

Whaling


'Whaling' is een specifieke vorm van phishing die is gericht op bedrijfsleiders, managers, CEO's en dergelijke. Het verschilt van gewone phishing doordat bij whaling de e-mails of webpagina's in het bijzonder gericht zijn op deze doelgroep en meestal op persoon. (spearphishing)

Het doel van whaling is het bemachtigen van gevoelige informatie en financiële informatie van grote bedrijven.

Van tevoren wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar deze persoon waardoor de e-mail  gepersonaliseerd is en van een vertrouwd e-mailadres lijkt te komen. Hierbij gebruikt men vaak social engineerings technieken of OSINT.

De term whaling slaat enerzijds op de grootte van de bedragen van de fraude. Anderzijds op de personen die benaderd worden, dit zijn personen met een hoge positie  en een belangrijke rol binnen het bedrijf.

De bekendste vorm van whaling is CEO fraude.