Jackpotting


Jackpotting een aanval waarbij pinautomaten met behulp van speciale malware volledig worden leeg getrokken.

Losstaande pinautomaten

In eerste instantie kwam ‘jackpotting’ alleen in Zuid-Amerika voor, maar sinds begin 2018 ook in Europa, Azië en Noord-Amerika. Het meest voorkomend hierbij zijn aanvallen op ‘losstaande’ pinautomaten, zoals we die in Nederland kennen in de supermarkt of drogisterij. Het interessante aan deze aanvallen is dat er relatief veel voorbereiding, en vaak ook samenwerking, voor nodig is om zo’n aanval tot een ‘succesvol’ einde te brengen.

Malware

Stap 1 is het plaatsen van malware op de computer die is aangesloten op de pinautomaat. Dit kan door een insider gedaan worden of er kan, als de fysieke beveiliging van een pinautomaat onvoldoende is, vanaf de buitenkant van het apparaat toegang worden verkregen om de malware te plaatsen. Er zijn ook gevallen bekend waarbij er eerst toegang is verschaft tot andere computers binnen het netwerk van een bank (phishing), waarna er uiteindelijk toegang is verkregen tot de computer die de pinautomaten aanstuurt, om daar dan de malware op te installeren.

Speciale toetscombinatie

Is de malware eenmaal geplaatst op de computer, dan zal de pinautomaat normaal blijven functioneren totdat iemand op de pin-toets interface een speciale toetscombinatie invoert. De pinautomaat zal dan beginnen met het in hoog tempo uitspuwen van al het geld. Vaak zal een ‘jackpotting’-aanval zodanig worden gecoördineerd dat er bij meerdere pinautomaten op hetzelfde moment aanvallers aanwezig zijn om ze gelijktijdig te legen. Hierdoor heeft de bank zeer kort de tijd om de aanval te detecteren en eventueel te stoppen.

Nieuwste  Malware

Omdat een ‘jackpotting’-aanval zeer gericht is, wordt er altijd gebruikgemaakt van een ‘vers malware-exemplaar’. Dit betekent dat de nieuwste varianten van malware worden ingezet, die dus nog niet worden gedetecteerd door antivirus systemen. Welke maatregelen kunnen er dan wel worden genomen tegen dit soort aanvallen?

Preventie maatregel

Een eerste preventieve maatregel is 'application control', ook wel 'application whitelisting' genoemd. Hierbij worden restricties opgelegd aan welke programma’s er opgestart mogen worden op een computer (of ander endpoint device). Hierdoor kunnen malware-infecties worden voorkomen, doordat de applicaties simpelweg niet kunnen worden opgestart. Deze maatregel werkt dus ook als het gaat om ‘nog niet herkende malware’. Dit is echter een methode die in grote omgevingen veel extra beheertaken met zich meebrengt (iedere nieuwe, goedgekeurde, applicatie moet toegevoegd worden aan een whitelist alvorens er gebruik van te kunnen maken).

Security Operations Center

Je begrijpt dat application control niet (langer) de beste veiligheidsoplossing vormt. Daar waar preventie niet volstaat kan geavanceerde detectie worden ingezet. Het aansluiten op een Security Operations Center (SOC), dat continu al het verkeer op een netwerk analyseert, zorgt ervoor dat cyberdreigingen gedetecteerd worden. Door hierbij ook nog eens gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI) en zelflerende systemen is deze vorm van security steeds beter voorbereid op eventuele toekomstige dreigingen en zelfs in staat om actie te ondernemen wanneer sprake is van verdacht verkeer.

Vulnerability Management

Vaak wordt er misbruik gemaakt van een bekende kwetsbaarheid in software, om zo malware te kunnen plaatsen op een pinautomaat. Vaak worden er voor deze bekende ‘foutjes’ patches (kleine stukjes software) gemaakt. Dergelijke aanvallen voorkom je dus veelal met goed patch management. 'Vulnerability management' geeft inzicht in de aanwezige kwetsbaarheden en geeft beheerders de informatie die ze nodig hebben om deze beveiligingsproblemen op te lossen. Vulnerability Management is stap één om ‘jackpotting’ te voorkomen.Augustus 2020

Banken in 38 landen aangevallen

De Amerikaanse overheid heeft een waarschuwing afgegeven voor een Noord-Koreaanse groep genaamd 'BeagleBoyz' die wereldwijd banken zou aanvallen met als doel het legen van geldautomaten en uitvoeren van frauduleuze financiële transacties.

Lees meer »
Juli 2020

Globale Digitale Plofkraken

Georganiseerde cybercrime is inmiddels van alledag. Maar soms kom je een verhaal tegen waar een spannend jongensboek over geschreven kan worden, of een youtube minidocumentaire zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is.

Lees meer »

Ook bpost schakelt geldautomaten uit

Na Argenta schakelt nu ook 'bpost' een aantal geldautomaten preventief uit omdat ze vatbaar zijn voor een digitale plofkraak. Het gaat om 89 toestellen die in de buitenmuren van een postkantoor zitten.

Lees meer »

Jackpotting aanval in Belgie op pinautomaten

In Belgie hebben cybercriminelen geprobeerd om digitale plofkraken te plegen op geldautomaten van de bank Argenta. Bij zo'n digitale kraak breken hackers in in het besturingssyteem van een geldautomaat, zodat die bankbiljetten uitgeworpen worden.

Lees meer »