'De bibliotheek voor de bestrijding van digitale criminaliteit'

Een kwart miljoen Nederlanders afgelopen jaar gepest, waarvan 53% ook online

Gepubliceerd op 14 juli 2022 om 07:00

Ongeveer een kwart miljoen mensen in ons land zegt in de afgelopen twaalf maanden één of meerdere keren te zijn gepest. Drie op de tien Nederlanders (31 procent) kreeg alleen met online pesterijen te maken, nog eens 19 procent werd zowel online als offline gepest. Het pestgedrag leidt bij de meesten tot emotionele of psychische klachten.

Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan het onderzoek deden 173.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder mee.

Homoseksuelen en jongeren

Ongeveer 2 procent van alle Nederlanders is het afgelopen jaar gepest. We hebben het dan over bijna 240.000 mensen. Geslacht speelt geen rol: mannen en vrouwen werden evenveel gepest. Onderzoekers zien wel een duidelijk verschil als ze kijken naar seksualiteit en leeftijd. Homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen worden vaker geconfronteerd met pesterijen dan heteroseksuele mannen en vrouwen: ongeveer drie tot vier keer zo vaak.

Als we naar de leeftijd kijken, dan zien we dat jongeren tussen de 15 en 18 jaar het vaakst worden gepest. Ouderen zijn het afgelopen jaar over het algemeen minder gepest. Senioren van 65 jaar of ouder zeggen nagenoeg niet gepest te worden door anderen. Mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar worden door de bocht genomen evenveel gepest.

Helft pestslachtoffers online gepest

Van de pestslachtoffers zegt 47 procent dat ze enkel op traditionele manier wordt gepest. Dan moet je denken aan onder meer scheldpartijen, kleinerende opmerkingen, en duwen en trekken. Drie op de tien Nederlanders (31 procent) zegt alleen online te worden gepest. Deze vorm van pesten noemen we ook wel cyberpesten.

Jongeren tot 25 jaar krijgen het vaakst met online pesten te maken. Oudere slachtoffers (45 jaar en ouder) worden veelal op traditionele manier gepest. Eén op de vijf (19 procent) geeft aan het afgelopen jaar op beide manieren te zijn gepest.

69 procent van de pestslachtoffers zegt de dader te kennen. Meestal gaat het om een buurtgenoot of een medescholier, zo blijkt uit het onderzoek. Een extreme vorm van online pesten is cyberstalking. Dat betekent dat iemand je belaagt en daarvoor moderne communicatiemiddelen gebruikt. In de meeste gevallen gaat het om een ex-partner, maar in theorie kan iedereen een cyberstalker zijn.

Combinatie online en offline pesten

Pesten, of dat nou online of offline gebeurt, is nooit leuk. Sterker nog, bij meer dan de helft van de slachtoffers (58 procent) leidt pesten tot emotionele of psychische klachten. Een kleine groep van 7 procent kampt hierdoor met financiële problemen, en 5 procent brengt lichamelijke verwondingen of letsel bij zichzelf aan.

Traditionele vormen van pesten zorgen vaker voor emotionele gevolgen dan cyberpesten. Vooral de combinatie heeft een grote impact. Van degenen die zowel traditioneel als online werden gepest, zei driekwart (76 procent) hiervan emotionele gevolgen te hebben (gehad). Bijna 60 procent heeft minder vertrouwen in anderen, 40 procent voelt zich minder veilig. Bij jongeren leidt dit, in vergelijking met ouderen, twee keer zo vaak tot depressiviteit.

Tot slot blijkt dat slachtoffers met hun omgeving praten over pesterijen. Bijna 70 procent geeft aan erover te hebben gesproken met familie of vrienden (41 procent), de politie (22 procent) of school (12 procent). Ongeveer één op de zes slachtoffers (16 procent) heeft het afgelopen jaar aangifte gedaan bij de politie. De meesten geven aan dit niet te doen, omdat ze het idee hebben dat het toch geen zoden aan de dijk zet.

Bron: cbs.nl, vpngids.nl

Meer info over cyberpesten 

Bekijk alle vormen en begrippen

Meer actueel nieuws


«