AI


AI is... Kunstmatige intelligentie, het concept waarbij machines 'denken als mensen'. Ze kunnen dus redeneren, plannen, leren en taal begrijpen. Hoewel niemand verwacht dat kunstmatige intelligentie nu of in de toekomst op gelijke voet zal komen met die van mensen, zal het alsnog een grote invloed hebben op hoe we ons dagelijkse leven leven. Het brein achter kunstmatige intelligentie is een technologie die 'machine learning' heet. Met deze technologie worden onze taken eenvoudiger en worden we zelf productiever.