Europol rapport: Online jihadistische propaganda

Gepubliceerd op 28 juli 2020 om 12:28

Europol rapport: Online jihadistische propaganda

Europol publiceert vandaag de tweede editie van zijn jaarverslag over online jihadistische propaganda.

Het rapport van de Internet Referral Unit (EU IRU) van de Europese Unie bij Europol beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019 en belicht de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de propaganda van de meest vooraanstaande soennitische jihadistische organisaties.

Deze review is bedoeld om te analyseren hoe deze organisaties hun online boodschap hebben gevormd om te reageren op veranderende politieke en operationele realiteiten en om tegenslagen te overwinnen. Het identificeert verder de dominante thema's die de groepen in deze periode exploiteerden.

Zogenaamde Islamitische Staat (IS)

  • Begin 2019 was er een dip in de publicatie van officiële IS-propaganda. Dit ging gepaard met een gestage verspreiding van door supporters gegenereerde inhoud en gerecycled materiaal.
  • IS kon haar regionale buitenposten, van West-Afrika tot de Filipijnen, gebruiken in een aantal grote mediacampagnes die de strijd in Syrië en Irak afleidden, maar nog belangrijker maakten dat ze zich nog steeds uitbreidden naar nieuwe gebieden.
  • In een aantal korte video's en campagnes benadrukten IS-aanhangers de rol van vrouwen en kinderen.
  • De door de EU-lidstaten en Europol op 21 en 22 november gecoördineerde verwijderingsactie resulteerde in de ernstige verstoring van pro-IS-accounts, kanalen en groepen op Telegram.

Al-Qaeda

Al-Qaeda is erin geslaagd haar netwerk door de jaren heen te versterken door de implementatie van een 'flexibele administratie', dat wil zeggen de overkoepelende doelen te stellen, maar de verantwoordelijkheid met betrekking tot tactieken te delegeren aan haar regionale afdelingen. 

Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)

Hoewel HTS een jihadistische agenda blijft nastreven, is de focus lokaal. HTS heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om haar communicatiestrategie te versterken door de productie van verklaringen, video's en opinieartikelen te vermenigvuldigen. Bij de verspreiding van haar propaganda vertrouwt HTS op ogenschijnlijk onafhankelijke instellingen, zowel online als offline.

Bron: europol

Report Online Jihadist Propaganda 2019 In Review
PDF – 1,8 MB 335 downloads

«   »