'De bibliotheek voor de bestrijding van digitale criminaliteit'

Home » Cybercrime » Cyber Commando / Cyberwarfare

Cyber Commando / Cyberwarfare


Defensie wil de digitale omgeving zo goed mogelijk verdedigen en heeft daarom het Defensie Cyber Commando. Deze organisatie valt direct onder de Commandant der Strijdkrachten. Het cyber commando zet zich in voor de digitale veiligheid van de hele Defensieorganisatie en haar partners.


Verdediging, inlichtingen en aanval

Het Defensie Cyber Commando concentreert zich op 3 gebieden van digitale veiligheid:

  • Verdediging

Alle digitale systemen moeten veilig zijn voor aanvallen en spionage.

  • Inlichtingen

De krijgsmacht moet op de hoogte zijn van bedreigingen in de digitale omgeving. Die bedreigingen komen zowel van binnen de eigen systemen (zwakheden en ‘achterdeurtjes’) als van buitenaf. Het cyber commando moet kunnen infiltreren in systemen van derden om informatie over cyberdreigingen te verkrijgen.

  • Aanval

De krijgsmacht kan digitale systemen van tegenstanders aanvallen, manipuleren of uitschakelen. Tegenstanders kunnen andere landen zijn, maar ook (terroristische) organisaties of hackers.Taken en bevoegdheden

De inzet van het Defensie Cyber Commando is beperkt tot militaire operaties en geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten (CdS) op basis van een besluit van de regering. De offensieve capaciteiten van het DCC zijn een aanvulling op de al bestaande digitale inlichtingenvergaring en de defensieve cyberactiviteiten van Defensie.

Voorbeelden van dergelijke taken zijn het uitschakelen van vijandelijke radarsystemen of het hacken van mobiele telefoons van de tegenstander. Daarnaast beschermt het DCC de eigen computer-, wapen- en ondersteunende systemen tegen inbraak of sabotage door de vijand.

Eind 2018 bevestigde commandant Elanor Boekholt-O'Sullivan dat het DCC nog niet actief is geweest op het gebied van offensieve cyberacties. Het commando fungeerde voornamelijk als een soort "uitzendorganisatie" waarbij de soldaten met hun kennis andere krijgsmachtonderdelen of de inlichtingendiensten bijstaan. In dat laatste geval kunnen ze helpen bij inlichtingenoperaties die voorbereidend kunnen zijn voor eventuele latere offensieve operaties.

Het DCC is zelf niet actief op het gebied van inlichtingen en defensieve maatregelen, maar de inlichtingen en met name de SIGINT die de MIVD verzamelt zijn wel belangrijk voor de uitvoering van de offensieve taken van het Defensie Cyber Commando. Het DCC werkt voor alle vier de bestaande krijgsmachtonderdelen, maar is administratief onder gebracht bij het OOCL (Operationeel Ondersteunings Commando Land) van de Koninklijke Landmacht.


Samenwerking

Buiten de Nederlandse krijgsmacht zal het DCC samenwerken met andere ministeries, publieke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven als Thales, KPN en Certified SecureOok is samenwerking mogelijk met andere landen die een vergelijkbare visie en aanpak op dit gebied hebben.

Een vergelijkbare organisatie in het buitenland, zij het op veel groter schaal, is het United States Cyber Command, dat in 2009 werd opgericht en waarvan de commandant tevens de directeur van de National Security Agency (NSA) is. De Duitse Bundeswehr beschikt over een cyber-eenheid van ca. 80 specialisten, gestationeerd in de Tomburg-kazerne in Rheinbach.