Het aantal jeugdige daders van cybercrime dat in het strafrecht terecht komt neemt toe

Gepubliceerd op 25 juni 2021 om 07:00

Er is een toename van het aantal Nederlandse jongeren dat wegens een cyberdelict wordt veroordeeld, zo blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onder cyberdelicten worden verschillende zaken verstaan, zoals het inbreken op online accounts, phishing, verspreiden van malware, oplichting en cyberpesten.

Jeugdige daders cyberdelict

Het aantal veroordeelde jeugdige daders van een cyberdelict steeg van 31 in 2015 naar 58 in 2019. Daarnaast is er in de periode 2010 tot 2020 sprake van een verdubbeling van het aantal zaken van jeugdige daders van cybercriminaliteit dat voor de Meervoudige Kamer verschijnt. "Dit kan betekenen dat cyberzaken complexer zijn geworden en vragen om meer expertise en capaciteit, aangezien de meervoudige kamer met name wordt ingezet voor bij ingewikkelde of zwaardere strafzaken", aldus de onderzoekers in de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020.

Naast het analyseren van bronnen en cijfers deed het WODC ook een steekproef onder Nederlandse jongeren. Ruim één op de tien ondervraagde minderjarigen of jongvolwassenen zegt zich in 2019 schuldig te hebben gemaakt aan een cyberdelict. Respectievelijk 11 procent en 7 procent van de minderjarigen en jongvolwassenen geeft aan in 2020 een cyberdelict te hebben gepleegd.

Jonger dan twaalf jaar

Zo zegt 4,2 procent van de twaalfminners een cyberdelict te hebben gepleegd in de afgelopen twaalf maanden. Het gaat dan vooral over 'zonder toestemming inloggen op andermans account' (3 procent) of 'het wachtwoord van iemand veranderen' (1,8 procent). Volgens het WODC biedt het internet een "extra gelegenheidsstructuur" voor jongeren om betrokken te raken bij criminaliteit, als dader of als slachtoffer.

"Het aantal jeugdige daders van cybercriminaliteit dat in het strafrecht terecht komt neemt toe, al is dat nog steeds een klein aantal", reageert demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming op het onderzoek. Hij stelt dat er tijdens de afgelopen kabinetsperiode is geïnvesteerd in de aanpak van jeugdige cyberdelinquenten. Het gaat dan om onderzoek, bewustzijnscampagnes en interventies zoals Hack_right, een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen.

Onderzoek 2021

Het onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren bij cyberdelicten zal dit jaar worden voortgezet. Het WODC wijst in het onderzoek op het grote verschil tussen het aantal jongeren dat aangeeft een cyber- of gedigitaliseerd delict te hebben gepleegd en het aantal zaken dat instroomt in de strafrechtketen. "Het onderzoek naar de oorzaak en mogelijke oplossingen van deze discrepantie is opgenomen in de WODC-programmering voor 2021", aldus Dekker.

Monitor Jeugdcriminaliteit 2020
PDF – 3,3 MB 181 downloads
Ontwikkelingen Jeugdcriminaliteit
PDF – 294,4 KB 148 downloads

Bron: tweedekamer.nl, security.nl

Meer info over cybercrime

Tips of verdachte activiteiten gezien? Meld het hier.

Cybercrime gerelateerde berichten

De bankovervallen van de toekomst zijn 'Digitaal'

Het moderne financiële systeem draait op computers en het internet. Deze technologieën stellen banken in staat om wereldwijd en met ongekende snelheid geld te verplaatsen, klanten te bedienen en leningen te verstrekken. Maar deze tech heeft ook de manier waarop cybercriminelen te werk gaan veranderd. In plaats van banken te overvallen met bivakmutsen en wapens, maken ze nu steeds meer gebruik van digitale tools om rekeningen te plunderen zonder dat ze gepakt worden. In 2018 rapporteerde bijvoorbeeld meer dan twee derde van de financiële instellingen een stijging in het aantal cyberaanvallen.

Lees meer »

België: Online wordt het gevaarlijker dan op straat door cybercrime: “We zitten met een collectief probleem”

Vier op de vijf Belgen (80%) die het voorbije jaar slachtoffer werden van hacking, oplichting of belaging op het internet, stapten niet naar de politie. “We zitten met een collectief probleem”, zegt korpschef Nico Paelinck, ook voorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie. Hij pleit voor het opleiden van informatici binnen het korps en agenten die preventief naar scholen én bejaardentehuizen trekken. “Er komt een tsunami aan Cybercrime aan.”

Lees meer »

Nederlanders en Belgen maken zich zorgen om digitale veiligheid

De Nederlandse veiligheidsindex van 2019 laat een stijging van zes punten zien, van 109 punten in 2018 naar 115 punten in 2019. Met name op het gebied van internetveiligheid zijn we ons meer zorgen gaan maken en een meerderheid van 54% vindt dat Nederlandse bedrijven onvoldoende maatregelen genomen hebben om hun persoonlijke data te beschermen, zelfs nadat de AVG vorig jaar van kracht werd.

Lees meer »

“Nederland kan ontwricht worden door Cyberaanvallen”

“Het maatschappelijke belang van cybersecurity is voor zowel de overheid als het bedrijfsleven zo groot dat er structureel toezicht moet zijn op de weerbaarheid van vitale organisaties. Met het oog op de nationale veiligheid moeten we een extra stap zetten om Nederland te beschermen tegen kwaadwillende landen of cybercriminelen.”

Lees meer »

«   »