Het aantal jeugdige daders van cybercrime dat in het strafrecht terecht komt neemt toe

Gepubliceerd op 25 juni 2021 om 07:00

Er is een toename van het aantal Nederlandse jongeren dat wegens een cyberdelict wordt veroordeeld, zo blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onder cyberdelicten worden verschillende zaken verstaan, zoals het inbreken op online accounts, phishing, verspreiden van malware, oplichting en cyberpesten.

Jeugdige daders cyberdelict

Het aantal veroordeelde jeugdige daders van een cyberdelict steeg van 31 in 2015 naar 58 in 2019. Daarnaast is er in de periode 2010 tot 2020 sprake van een verdubbeling van het aantal zaken van jeugdige daders van cybercriminaliteit dat voor de Meervoudige Kamer verschijnt. "Dit kan betekenen dat cyberzaken complexer zijn geworden en vragen om meer expertise en capaciteit, aangezien de meervoudige kamer met name wordt ingezet voor bij ingewikkelde of zwaardere strafzaken", aldus de onderzoekers in de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020.

Naast het analyseren van bronnen en cijfers deed het WODC ook een steekproef onder Nederlandse jongeren. Ruim één op de tien ondervraagde minderjarigen of jongvolwassenen zegt zich in 2019 schuldig te hebben gemaakt aan een cyberdelict. Respectievelijk 11 procent en 7 procent van de minderjarigen en jongvolwassenen geeft aan in 2020 een cyberdelict te hebben gepleegd.

Jonger dan twaalf jaar

Zo zegt 4,2 procent van de twaalfminners een cyberdelict te hebben gepleegd in de afgelopen twaalf maanden. Het gaat dan vooral over 'zonder toestemming inloggen op andermans account' (3 procent) of 'het wachtwoord van iemand veranderen' (1,8 procent). Volgens het WODC biedt het internet een "extra gelegenheidsstructuur" voor jongeren om betrokken te raken bij criminaliteit, als dader of als slachtoffer.

"Het aantal jeugdige daders van cybercriminaliteit dat in het strafrecht terecht komt neemt toe, al is dat nog steeds een klein aantal", reageert demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming op het onderzoek. Hij stelt dat er tijdens de afgelopen kabinetsperiode is geïnvesteerd in de aanpak van jeugdige cyberdelinquenten. Het gaat dan om onderzoek, bewustzijnscampagnes en interventies zoals Hack_right, een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen.

Onderzoek 2021

Het onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren bij cyberdelicten zal dit jaar worden voortgezet. Het WODC wijst in het onderzoek op het grote verschil tussen het aantal jongeren dat aangeeft een cyber- of gedigitaliseerd delict te hebben gepleegd en het aantal zaken dat instroomt in de strafrechtketen. "Het onderzoek naar de oorzaak en mogelijke oplossingen van deze discrepantie is opgenomen in de WODC-programmering voor 2021", aldus Dekker.

Monitor Jeugdcriminaliteit 2020
PDF – 3,3 MB 181 downloads
Ontwikkelingen Jeugdcriminaliteit
PDF – 294,4 KB 148 downloads

Bron: tweedekamer.nl, security.nl

Meer info over cybercrime

Tips of verdachte activiteiten gezien? Meld het hier.

Cybercrime gerelateerde berichten

Ruim 30.000 domeinnaamhouders gewaarschuwd voor malware en phishing

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de domeinnamen voor het .nl-domein beheert, heeft in een jaar tijd ruim 30.000 domeinnaamhouders gewaarschuwd voor malware en phishing. Dat meldt de organisatie in een transparantierapport (pdf onderaan het artikel).  Het gaat om de periode vanaf het vierde kwartaal van 2020 tot en met het derde kwartaal van 2021. Bij de meeste gevallen betrof het waarschuwingen voor phishing.

Lees meer »

Criminal-to-criminal-model met een duidelijke rolverdeling neemt verder toe in 2022

Er zijn inmiddels al twee pandemie-jaren verstreken. Deze jaren hebben niet alleen veranderingen teweeggebracht in de werkcultuur, maar hebben ook gezorgd voor compleet nieuwe security-uitdagingen. Waar in het eerste coronajaar het verhuizen van medewerkers naar de thuisomgeving centraal stond, werden bedrijven het afgelopen jaar geconfronteerd met de veiligheidsrisico’s die deze, soms overhaaste, digitalisering met zich meebracht. Om de veiligheidsrisico’s het komende jaar te minimaliseren, zullen bedrijven hun IT-beveiligingsinfrastructuur moeten aanpassen aan de cloud. Nicolas Casimir, CISO EMEA bij Zscaler, gaat verder in op deze en andere trends voor het komende jaar.

Lees meer »

‘VPNLab’ offline gehaald door politie diensten

Handhavingsinstanties ondernamen deze week actie tegen het misbruik van VPN-diensten door criminelen. Dit deden ze door de infrastructuur en de gebruikers van VPNLab.net aan te pakken. De producten van de VPN-provider, bedoeld voor afgeschermde communicatie en internettoegang, werden ter ondersteuning van ernstige misdrijven gebruikt. Zoals de inzet van Ransomware en andere cybercriminaliteit.

Lees meer »

«   »