Slachtoffer Cybercrime? Schaam je niet!

Gepubliceerd op 23 november 2018 om 15:01

Ben je slachtoffer geworden van Cybercrime, schaam je dan niet en doe aangifte bij de politie, het is niet stom of dom, de beste kan het overkomen, maar...

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: “Het is zorgwekkend dat veel mensen zich nog steeds niet écht bewust zijn van de risico’s in de digitale wereld. De gevaren online zullen de komende jaren alleen maar toenemen, dus we moeten onszelf ook beter beveiligen. Mensen mogen van mij als minister verwachten dat ik, samen met al mijn collega’s en het bedrijfsleven, er voor zorg dat de Nederlandse maatschappij digitaal op orde is. Maar sterke wachtwoorden verzinnen, updates draaien, back-ups maken, dat moeten mensen echt zelf doen. Mijn boodschap is simpel."

"Draai de digitale achterdeur op slot!"

Uit een onderzoek dat door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het initiatief Alert Online is uitgevoerd blijkt dat zo'n 75 % van de Nederlanders wel eens te maken heeft gehad met een vorm van cybercrime, maar dat slechts zo'n 45 % zich ook echt zorgen maken over hun online veiligheid.

Dat deze relatieve onbezorgdheid niet terecht is, blijkt uit het feit dat 74% van de Nederlanders thuis weleens te maken heeft gehad met een vorm van cybercrime (in 2017 was dit nog 65,6%).

De drie meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit zijn, een poging tot phishing (56%), benaderd worden met een social media bericht met de vraag om een onbekende link aan te klikken (37%), het ontvangen van een zakelijke uitnodiging via social media en malware (beide 20%). De grootste risico’s worden door Nederlanders gezien in het openen van een (foute) hyperlink of bijlage in een e-mail, het downloaden van bestanden op internet en het gebruikmaken van een openbare computer.

Slechts 50% Nederlanders neemt maatregelen

Nederlanders zijn tamelijk hardleers als het gaat om het nemen van maatregelen om zichzelf online te beveiligen. De helft van de getroffen Nederlanders geeft aan helemaal niets te hebben gedaan nadat ze thuis zijn getroffen door cybercriminaliteit. De drie meest populaire beveiligingshandelingen die men onderneemt zijn: antivirussoftware installeren (43%), wachtwoorden complexer maken (31%) en het controleren van websites op HTTPS (31%). Nederlanders hebben niet de wil om hun online veiligheid te verbeteren, bijna vier op de tien willen dit niet. Bijna driekwart (71%) acht zichzelf hier trouwens wel verantwoordelijk voor, zo blijkt uit het onderzoek.

We willen wel online veilig zijn, maar die wil is vaak tegenstrijdig

Waarom ondernemen ‘we’ relatief weinig actie na slachtofferschap? Reint Jan Renes, lector en gedragswetenschapper van de Hogeschool Utrecht, erkent het hardnekkige probleem onder Nederlanders: “We weten stiekem wel dat we het anders zouden moeten doen. We willen wel online veilig zijn, maar die wil is vaak tegenstrijdig met wat we er concreet voor moeten doen of laten. We gaan onszelf dan vragen stellen. Heeft het echt zin? Hoe erg is het nu eigenlijk? Belangrijk is dat Nederlanders moeten weten wat zij zélf makkelijk kunnen doen om zichzelf beter te beveiligen tegen cybercriminaliteit. Ook moeten we blijven werken aan het besef dat er concrete gevaren om de hoek liggen.”

Erik Jan Koedijk, voorzitter van de Raad van Advies van Alert Online: “Er liggen veel nieuwe vormen van cybercriminaliteit op de loer. Denk aan de steeds populairder wordende apparaten en apps die via internet met elkaar communiceren zoals smart tv’s, slimme lampen, camera’s en thermostaten. Hier zijn nog veel gaten in de beveiliging doordat deze apparaten vaak nog de makkelijk te raden wachtwoorden vanuit de fabriek hebben. De wachtwoorden zijn niet uniek en je vindt ze vaak op het internet terug. Uit ons onderzoek blijkt dat nog niet eens de helft van de Nederlanders zo’n wachtwoord aanpast.”

Cijfers Breda

In Breda is de grootste groep inwoners 65+ maar liefst 21,5 % (33.440) toch is deze groep het minst getroffen door cybercrime in 2017, het landelijk gemiddelde van deze groep lag op 8,9%.

De kwetsbaarste groepen blijken uit deze cijfers toch de jongeren tussen 14 en 24 jaar, in 2017 was gemiddeld 1 op de 5 jongeren slachtoffer (19,5%). In Breda hebben we 25.549 jongeren in deze leeftijds categorie.

Bron: Gemeente Breda, Alert Online, 2de kamer, NCTV, Hoogeschool Utrecht


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.